„NEW SCHOOL“ Rychločtení v Praze

„New School“ není obyčejná škola. Kromě vědomostí, které vám naše škola poskytne, také vyučujeme jak správně vynaložit s potenciálem, který je v každém z nás už předem stanoven, a dále ho rozvíjet. Proto k nám přicházejí lidé, kteří prahnou po tom být lepšími, chytřejšími a rychlejšími. Co říkáte na takové prostředí? Pokud se nacházíš v takové společnosti, není možné zůstávat stát na jednom místě. My také nestojíme. Vyučujeme neobvyklé pro mnohé techniky pro efektivní práci s informacemi a rychločtení.

Škola „New School“ byla založena v roce 2011. Řada autorskýh metod paní Vasiljevové L. L.  rychločtení a aktivizace myšlenkových procesů pro děti a dospělé přivezla do Prahy ředitelka školy, Taťána Martemyanova. Je to patentovaná metoda pro rozvoj lidského potenciálu, založená na vědeckých pracích kognitivního rozvoje  speciálně pro výzvědné struktury. Tenkrát jsme nazvali náš projekt „TrainyBrain“. Čas šel, osnova a počet žáku stále rostli, a místa pro všechny zájemce scházely. Začalo být zjevné, že samovzdělávání je důležitý aspekt pro mnohé lidi a firmy, kteří jsou připraveni investovat v osobní růst. Na daný  moment máme 7 osnov pro různé věkové kategorie od 6ti let do 60+ let. Děti vyučujeme individuálně, protože každé z nich potřebuje svůj vlastní přístup. Dospělí si procházejí výuku ve skupinách do 10ti lidí.

Pokud mě požádáte jednoduše a krátce popsat, co je to New School, bez rozmyšlení odpovím: „Posilovna pro mozek“. Proč zrovna „posilovna“? Protože není možné rozvíjet veškerý svůj potenciál přes noc. Je to strukturovaná a plánovaná práce nad sebou samým. Pro nás je důležitý výsledek, který je vidět už za 4-5 hodiny, a to, co následuje poté se jinak, než „magie“, nazvat nedá. Každý se začíná rozvíjet po svém, v závislosti od okolí, činnosti či vnitřního potenciálu. Někteří převyšují své spolužáky a přeskakuje třídy. Jiní v svá studentská léta dávají spíše přednost cestování jenom proto, že to zabírá méně času než příprava ke zkouškovému období. Další začínají pracovat méně, ale efektivněji, tím samým si uvolňují čas pro aktivní a více svobodný způsob života. Co všechny však spojuje je růst zájmů. Pokud je mozek navyklý na velký přival různorodých informací a práci s nimi, pak sotva myšlenkový proces zastavíš. Proč taky?

Kniha je základem poznání,
učitelem věků, vládcem království ducha...

Již na první lekci pocítíte aktivizaci práce mozku. Můžete mít pocit těžké hlavy, ale buďte klidní, je to běžná reakce organismu. Po druhé lekci tento dojem zmizí, mozek si na tuto aktivitu zvykne a k Vám se dostaví příval síly a energie.