Co je to rychločtení?

Rychločtení je další úroveň rozvoje návyku pro zpracovávání textové informace. Je to pravda? Posuďte sami. Na samém začátku nás rodiče naučili abecedu, dále nás učili číst podle slabik, my jsme slabiky skládali do slov a tak jsme se naučili číst. Ve škole jsme tuto schopnost zdokonalovali, četli a přeříkávali děj knihy. U většíny lidí návyk čtení zůstal na stejném úrovni, na které byl v 16-17 letech. Ale co dál? Následujícím logickým krokem je právě rychločtení. Ják hlásá definice: „Rychločtení je schopnost rychlého vnímaní textové informace při použití specifických způsobu čtení“. Rychločtení ovládají prezidentové, většina politiků, podnikatelé, nakladatelé, spisovatelé a jiní. Maxim Gorkij, Vladimír Lenin, Thomas Edison uměli techniku rychločtení a seznam jmen by se dal ještě rozepsat.

Abychom se dostali ke samotnému rychločtení, musíme si předtím natrénovat následující aspekty:

  • koncentraci – v momentě, kdy čteme, se nám nesmí hlavou míhat jíné myšlenky, jinak se informace nevstřebává a je zapotřebí se k ní znovu a znovu vracet, což se stává i při běžném čtení;
  • rozšířování zorného pole – protože pro rychločtení je nezbytné úplné zrakové vnímání celé stránky, kterou čtete;
  • paměť – aby přečtená informace nebyla zapomenuta a v moment, kdy je pro vás potřebná, ji bylo možné dostat z paměti (druhy: obrazně-vizuální paměť, smyslová paměť atd.);

A to je pouze malá část toho, co vyučujeme na našich kurzech.

Kde se to dá využít?

Nejvíce užitečná je schopnost rychločtení při výuce internetových zdrojů, informačních článků, čtení novin, časopisů, populárně vědecké literatury, pracovní literatury či učebnic. Rychlé čtení vám dovolí nejen číst text rychleji, ale také lépe ovládat informací – to znamená ji naleznout a zapamatovat si ji v pořadí našich priorit.

Kniha je základem poznání,
učitelem věků, vládcem království ducha...

Již na první lekci pocítíte aktivizaci práce mozku. Můžete mít pocit těžké hlavy, ale buďte klidní, je to běžná reakce organismu. Po druhé lekci tento dojem zmizí, mozek si na tuto aktivitu zvykne a k Vám se dostaví příval síly a energie.