Bystré děti

Bystré děti

Kurz «BYSTRÉ DĚTI» má za cíl harmonický vývoj dítěte. Děti mladšího školního věku mají nejvyšší stupeň vzdělavatelnosti.
Naučíme děti užitečně zpracovávat informaci a správně si ji zapamatovat, což jim pomůže ve výkonu na základní škole. V dnešní době mluví mnoho dětí od malička dvěma/třemi jazyky. Pro budoucí rozvoj bilingvního dítěte je nesmírně důležité umět rychle přepínat mezi dvěma jazyky. Tím pak dosáhne jasné, soudržné a harmonické mluvy doma i ve škole.
Cíl doplňujícího vzdělávání – není jednoduché naučit děti číst, zrychlit tempo čtení, ale i naučit děti vstřebávat informace napoprvé, rozvinout všechny typy paměti a aktivizovat myšlenkové procesy.
V průběhu kurzu se aktivizují struktury mozku, vytvářejí se neuronové spoje a zastavuje se proces jejich náhodné ztráty. Poskytnutím dětem postupný, šetrný vstup do studijního procesu, přípravou struktur mozku k budoucímu vzdělávání, správnou organizací studia, můžeme garantovat, že nenastane intelektuální a fyzické utlumení a zapomínání školního materiálu. Výuka v tomto kurzu pro děti mladšího věku probíhá individuálně, to garantuje, že se Vašemu dítěti dostane maximum pozornosti. Starší děti vyučujeme ve skupinách po dvou, třech lidech, s ohledem na úroveň vývoje psychických procesů, rychlost myšlenkových reakcí a účinnost myšlení.

Cíle kurzu:

 • pomoci bilingvním dětem v rozvoji jazyka a paralelní výuky v několika jazycích;
 • rozvoj zrakové, sluchové a abstraktní/vizuální paměti;
 • rozvoj rychlosti zrakového vnímání;
 • rozvoj artikulačního ústrojí;
 • rozvoj jemné motoriky;
 • rozvoj řečových center mozku;
 • rozvoj přepínání mezi různými činnostmi, třídění informací, koncentrace;
 • rozvoj aritmeticky-praktického myšlení a logiky;
 • rozvoj výkonnosti myšlení;
 • příprava ke studijní zátěži;
 • obrana proti přemíře informací;
 • lehčí osvojovaní cizích jazyků.

Detaily kurzu

Věk:5-9 let

Délka 1 lekce:60 minut

Výuka:individuálně

Jazyk:rusky, česky

Získání certifikátu po ukončení kurzu:ano

Cena kurzu

Kurz:8 měsíců, dvakrát týdně

Cena za měsíc:2 800 kč

Cena 1 lekce:350 kč

Kurz:6 měsíců, třikrát týdně

Cena za měsíc:3 600 kč

Cena 1 lekce:400 kč

Kniha je základem poznání,
učitelem věků, vládcem království ducha...

Již na první lekci pocítíte aktivizaci práce mozku. Můžete mít pocit těžké hlavy, ale buďte klidní, je to běžná reakce organismu. Po druhé lekci tento dojem zmizí, mozek si na tuto aktivitu zvykne a k Vám se dostaví příval síly a energie.