Mladí géniové

Mladí géniové

Rychlé a kvalitní čtení zahrnuje schopnost pohotově zpracovat obdrženou informaci, mít paměť na dobré úrovni a schopnost koncentrovat své myšlení. Studenti, absolvující kurz «MLADÍ GÉNIOVÉ», se seznamují s metodami mnemotechniky, obohacují svou slovní zásobu a získávají schopnost jasně vyjádřit svůj názor.
Rozsah informace ve školních předmětech roste rok od roku a schopnost s ním pracovat se nezlepšuje. Výuka nových metod umožňuje studentům různé způsoby uchopení tematicky nesouvisejících informací a jejich využití ve škole, nebo při vykonávaní domácích úkolů. Na kurzu se u studentů formuje vícerozměrné myšlení. Schopnosti a dovednosti ve školních předmětech u dítěte, který prošel kurzem v naší škole se budou tvořit rychleji a znalosti vstřebávat lépe.

Cíle kurzu:

  • zrychlit čtení 2-5krát;
  • zrychlit myšlenkové procesy;
  • naučit se rychle a trvale vstřebat školní materiál;
  • naučit paměť udržet informaci;
  • naučit mozek uspořádat, kategorizovat a roztřídit informace;
  • přemýšlet stručně, dávat jasné odpovědi;
  • rozvinout logické a tvořivé myšlení;
  • naučit samostatnému rozhodování;
  • obrana proti přemíře informací;
  • lehčí osvojovaní cizích jazyků.

Detaily kurzu

Věk: 9-14 let

Délka 1 lekce: 90 minut

Doba trvání kurzu: 4/8 měsíců

Počet lekcí: dvakrát týdně

Jazyk: rusky, česky

Získání certifikátu po ukončení kurzu: ano

Cena kurzu

Cena za měsíc: 3 960/2 800 kč

Cena 1 lekce: 495/350 kč

Kniha je základem poznání,
učitelem věků, vládcem království ducha...

Již na první lekci pocítíte aktivizaci práce mozku. Můžete mít pocit těžké hlavy, ale buďte klidní, je to běžná reakce organismu. Po druhé lekci tento dojem zmizí, mozek si na tuto aktivitu zvykne a k Vám se dostaví příval síly a energie.